Продукти
        
        
         Партньори
 
BG ENG  


         ISO 9001:2015
BG120712Q

 

         Получен грант
PHARE

 

        
Доставчик на Инициатива Българска Коледа

        
 
   Schneider Electric SA
решения при управление на процеси
     
   Festo – Bulgaria Ltd.
решения в пневматиката
 
 
   Tunstall GmbH, Германия
системи за повикване (пациент - мед. сестра)
     
   Technologie Medicale SA ,    Франция уреди за кислородна и вакуум терапия, аксесоари за анестезия
     

   Nidek Medical Products Inc .,    САЩ

апарати за кислородна терапия
     
   Spencer Italia S.r.l., Италия оборудване за спешна помощ
     
   Liarre S.r.l., Италия високо честотна хирургия, стерилизатори
     
   Medical Econet GmbH ,    Германия системи за мониторинг на пациенти (монитори и централа)