Медицински газови системи

МарКон ЕООД е производител на газови панели и колони, разпределителни газови и етажни табла. Лицензирани сме от КИИП за проектиране и изграждане на медицинска газова система. 
Работата ни включва модернизиране и доизграждане на вече съществуващи болнични заведения, както и проекти под ключ – изграждане на тръбна разводка минаваща през ЕГРТ, захранваща болнични отделения, реанимации и операционни блокове.

С над 100 референции от страната и Балканите, фирма МарКон ЕООД подържа високо качество и ефективност във всички части на България.

болничен панел - МарКон ЕООД

Нашата продуктова гама включва оборудване за кислород, аспирация / вакуум, сгъстен въздух, райски газ и въглероден двуокис, а именно:

  • болнични газови панели - стенни, таванни, вертикални
  • таванни газови колони - стационарни и ротационни
  • дози за медицински газове - О2, VAC, CA, N2O, CO2