За нас

МарКон ЕООД


МарКон ЕООД е фирма със 100% частна собственост, основана през 1995 год. със седалище в гр. Варна и филиал в гр. София.
Чрез инженерингови умения и опит, създаваме модерни, комплексни
решения в медицината, като отражение на изискванията на клиента и оптимизация на болничната среда. С екип от висококвалифицирани специалисти, ежедневно се стремим да превръщаме Идеите Ви в Реалност!

В отговор на динамично променящата се обстановка, за адаптиране и еволюция на решенията ни е залегнала амбициозна иновационна програма. За да утвърдим девиза си “Европейско качество при изгодни условия”, се стремим да спестяваме усилията на клиентите си, като същите получават индивидуализирани решения по общоприет медицински стандарт.

За да гарантираме качество и висок професионален стандарт на клиентите си, системата ни за управление на качеството е сертифицирана по 
ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016.